Ungdomsgudsteneste i Dale Kyrkje

Tidspunkt 15.09.2019 16:00
LiturgiUng messe
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåretVingardssundagen
PrekentekstMatt 19,27-30
LiturgFrode K
OrganistAnton
KirketjenerOttar

Tilbake