Kyrkjebladet

Her kan du lasta ned kyrkjebladet til din eigen PC.
Klikk på det nr. du vil lese, så får du det opp i PDF–format.

For å lesa bladet som er i PDF–format, må du ha Acrobat Reader
(eller eit tilsvarande program) installert på din PC.
Har du ikkje det, kan du laste det ned her.

 
Nr. 1 – mars
Nr. 2 – juni 
Nr. 3 – september
Nr. 4 – advent/ jul 

2013
Nr. 1–mars
Nr. 2–juni  
Nr. 3–september 
Nr. 4–advent/jul 

2012
Nr. 1 – påske 
Nr. 2 – juni  
Nr. 3 – oktober    
Nr. 4 –  advent/jul   
  
2011
Nr. 1 – mars
Nr. 2 – mai 
Nr. 3 – august 
Nr. 4 – oktober 
Nr. 5 – advent/jul          

2010
Nr. 1 – påske
Nr. 2 – sommar   
Nr. 3 – september
Nr. 4 – advent/jul      

2009
Nr. 1 – påske
Nr. 2 – sommar  
Nr. 3 – september
Nr. 4 – advent/jul  
  
2008
Nr. 1 – påske
Nr. 2 – sommar 
Nr. 3 – september
Nr. 4 – oktober
Nr. 5 – advent/jul       

2007
Nr. 1 – påske
Nr. 2 – sommar